Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2020

W zakrystii naszego kościoła w Morawicy oraz w Brzozkwini i w Kleszczowie można Wigilijne Świece Caritas. Ofiara za świece, z którego dochód jest przezanczony dla dzieci, wynosi mała 8 zł, duża 15 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.

świeca2

102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

MODLITWA W INTENCJI OJCZYZNY

Przez wstawiennictwo polskich świętych

Dzięki Ci Boże za naszą Ojczyznę – Polskę uświęconą wiarą i miłością tyluż świętych zroszoną krwią męczenników i bohaterów. Dzięki Ci za szlachetne serca rodaków, co cichą pracą, ofiarą i poświęceniem tworzą nasz byt doczesny. Ratuj nasz kraj od nieszczęść, zdrady, zaćmienia umysłów, niszczenia sumień, a nade wszystko od utraty wiary. Za przyczyną św. biskupów Wojciecha i Stanisław, kapłanów Andrzeja Boboli i Maksymiliana Kolbego, Rafała Kalinowskiego i Brata Alberta, królowej Jadwigi i s. Faustyny Kowalskiej, Jana Kantego i Jana Pawła Wielkiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszko i bł. Władysława Bukowińskiego spraw, abyśmy wspierali nasz kraj troszcząc się o kulturę ojczystą, naukę, pracę i modlitwę. Tę Ojczyznę, w której przez wieki wszystko rozpoczynało się od znaku krzyża. Wlej w nasze serca twórczą miłość i szacunek ku temu, co ojczyste i święte. Wysłuchaj modlitwy, które dzisiaj przynosimy przed Twe oblicze i błogosław Ojczyznę naszą, zawsze Tobie wierną. Błogosław polski naród rozdarty, cierpiący, rozproszony po wszystkich krajach świata. Błogosław rodziny nasze, młodzież, aby nie zagubiła wiary ojców. Niech słowa Bóg – Honor – Ojczyzna będą wartościami, na których budowana będzie przyszłość Narodu. Amen.

 

 gł