Kolęda w Kleszczowie

23.01 od 15:00

1 Kapłan od Aleksandrowic do pętli

2 Kapłan od Burowa do pętli i potem do Kochanowa

 

24.01 od 15:00

1 Kapłan od pętli do kaplicy

2 Kapłan - domy za kaplicą od strony Brzoskiwni (idą do spotkania)