Otwarcie Pomnika Niezłomnym - Ojczynza 23.04.2016

otwarcie pomnika23 kwietnia br., w uroczystość św. Wojciecha w podkrakowskiej parafii Morawicy został odsłonięty pomnik „Niezłomnym Ojczyzna”. Po patriotycznym koncercie została odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Stanisława kardynała Dziwisza, arcybiskupa metropolitę krakowskiego. Obecni byli m.in. reprezentujący Prezydenta RP podsekretarz stanu Wojciech Kolarski,  Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, wojewoda małopolski Józef Pilch oraz setki parafian oraz zgromadzonych gości.