O Domowym Kościele

włącz . Opublikowano w O czym warto wiedzieć

O DOMOWYM KOŚCIELE, czyli ruch Światło - Życie rodzinnie

„W Kościele powszechnym, każdy jest u siebie w domu. „

Co to jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół jest gałęzią ruchu Światło - Życie, w którym są : Dzieci Boże, Oaza Młodzieżowa, Domowy Kościół.

Twórcą ruchu Światło -Życie jest ksiądz Franciszek Blachnicki.

Ruch popularnie nazywany jest Oazą.

Ideą księdza Franciszka Blachnickiego było to, by stworzyć wspólnoty, których działanie będzie ożywiało życie parafii, a poszczególne osoby z ruchu, będą wprowadzały w swoje życie, ducha świadomego uczestniczenia w życiu Kościoła i formowały swoje wnętrze według wskazań ewangelii, poprzez określone działania, realizowane tematy, modlitwę. Istotnym wzmocnieniem i nabyciem postaw ewangelicznych stawały się rekolekcje oazowe.

Inaczej mówiąc, ruch Światło-Życie, to styl życia chrześcijańskiego, kształtujący całościowo życie członków Oazy Żywego Kościoła.

Ruch Światło-Życie stał się odpowiedzią na nauczanie Soboru Watykańskiego II. Ksiądz Franciszek Blachnicki stworzył ten ruch, bo widział w nim możliwość zaistnienia żywotnych środowisk zgłębiających naukę Kościoła.                

Jak to wygląda konkretnie?

Kilka chętnych małżeństw spotyka się co miesiąc. Czyta i rozważa Pismo Święte, zaznajamia się z tematem formacyjnym. Uczy, jak świadomie dbać o małżeństwo i rodzinę.

Na spotkaniu jest czas na modlitwę i na rozmowę. Śpiewamy, opowiadamy.

Przez spotkania tworzymy więzi, stajemy się grupą dobrych znajomych, którzy wspierają się, mają podobne wartości, odkrywają bogactwo nauczania Kościoła i chcą aktywnie uczestniczyć w Jego życiu, kroczyć wspólnie drogą poznawania Boga i Jego wskazań.

Wielkim darem, bogactwem i błogosławieństwem jest obecność kapłana.

Pomocą w pracy nad sobą są drogowskazy i zasady Domowego Kościoła.

Domowy Kościół nie angażuje nadmiernie czasowo. Pozwala rozwijać się całej rodzinie.

Zasady, to nie są jakieś specjalne wymagania, ale coś, czym powinniśmy żyć jako chrześcijańskie rodziny.

Jeśli chcemy być w relacji z Bogiem, to dobrze jest :

* czytać Pismo Święte;

* modlić się samemu,

* modlić się ze współmałżonkiem,

* modlić się z dziećmi,

* usiąść raz na miesiąc ze współmałżonkiem, porozmawiać o nas, o Bogu i tym , czy idziemy drogą do Nieba.

Organizowane są rekolekcje Domowego Kościoła. Odbywają się one w całej Polsce i poza krajem. Mają różne tematy i różną długość.

Jak to było w naszej parafii?

Krąg DK przy parafii powstał w przybliżeniu w 1993 roku z inicjatywy księdza proboszcza Stanisława Juraszka i kilku młodych zapaleńców. Przez wiele lat, małżeństwa kręgu spotykały się i „formowały”. Czasem, włączały do udziału w liturgię mszy, czy nabożeństw.

Przez te wszystkie lata istnienia Domowego Kościoła w Morawicy, parafialni księża uczestniczyli w spotkaniach kręgu. Ksiądz Jerzy Zuber od kilkunastu lat duchowo wspiera krąg pierwszy, zaś ksiądz Piotr Róg uczestniczył w początkach i działaniu dwóch kolejnych kręgów.

W 2016 roku zawiązał się drugi krąg, który jest wielką radością i zbudowaniem innych oazowiczów.

W 2018 roku swój udział we wspólnocie zdeklarowały kolejne małżeństwa, tworząc kolejny krąg.

Chwalimy Pana! Bogu dziękujemy.

Do Boga idą już nie w pojedynkę, ale razem jako małżonkowie

i jako rodzina.”

Jacy są dorośli, takie będą dzieci, a nie odwrotnie”.

Z Niepokalaną przeciw prądowi”.

Nowe Życie

i

Drogowskazy Nowego Człowieka

                                                                     (Franciszek Blachnicki)

(Notatkę sporządzono m. in. w oparciu o : Marcin „Nasza Arka” nr 8. 2016, wypowiedzi aktualnych członków wspólnoty)

Odpust parafialny 2019r.

włącz . Opublikowano w Strona Główna

sw bartlomiej 77

Zapraszamy na ODPUST parafialny

ku czci św. Bartłomieja Apostoła

W sobotę 24 VIII 2019r. o godz. 18.00

Otwarcie Pomnika Niezłomnym - Ojczynza 23.04.2016

włącz . Opublikowano w Wzgórze pamięci

otwarcie pomnika23 kwietnia br., w uroczystość św. Wojciecha w podkrakowskiej parafii Morawicy został odsłonięty pomnik „Niezłomnym Ojczyzna”. Po patriotycznym koncercie została odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Stanisława kardynała Dziwisza, arcybiskupa metropolitę krakowskiego. Obecni byli m.in. reprezentujący Prezydenta RP podsekretarz stanu Wojciech Kolarski,  Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, wojewoda małopolski Józef Pilch oraz setki parafian oraz zgromadzonych gości.