Międzypokoleniowe jasełka w Kleszczowie.

Minęły 4 lata od wystawienia I międzypokoleniowych jasełek w Kleszczo­wie i napisania pierwszej współczesnej pastorałki kleszczowskiej, w następnym roku(2013) podczas kolędowania została zaprezentowana kolejna pastorałka tej samej autorki.

15 lat Szlachetnej Paczki i 5 lat Kleszczowa w Szlachetnej Paczce!

Szlachetna Paczka inicjatywa Stowarzyszenia WIOSNA o zasięgu ogólno­polskim świętuje w tym roku swoje 15-lecie. Dokładnie przed 5 laty włą­czyli się w nią również mieszkańcy Kleszczowa. To dla nas mały jubileusz! W tym roku nieśliśmy pomoc 3 rodzinom: 1 paczkę robiliśmy z Parafią Morawica, dwie następne z młodzieżą krakowskiego gimnazjum. Łączna kwota naszej pomocy to ok. 5 tys. złotych – bo razem możemy więcej!

Kleszczów

KLESZCZÓW - w dokumentach z XV w. nazywał się Kleszczawą i był przysiółkiem Aleksandrowic.