Bierzmowanie 2023/2024

KATECHEZA DLA MŁODZIEŻY PRZED BIERZMOWANIEM ORAZ ICH RODZICÓW W MORAWICY

Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej i odpowiedzialności za wiarę swoją i drugich. Przygotowanie trwa trzy lata /klas 7 ; 8 i 1 szkoły średniej/ i odbywa się raz w miesiącu: w kościele i salce katechetycznej.Dopełnieniem jest spowiedź i komunia święta na I piątek, uczestniczenie w niedzielnej mszy św.

 

Przygotowanie obejmuje całą rodzinę, dlatego na spotkanie w niedzielę zapraszamy obojga rodziców. Na spotkaniu wrześniowym kandydaci dokonują zgłoszenia się na przygotowanie do bierzmowania. Katecheza dla MŁODZIEŻY KLASY 7 i 8 przygotowujących się do bierzmowania w III piątek miesiąca o godz. 17 00 . Terminy : 14.10. ;18.11. ;16.12 ; 13.01.2023 ; 17.02. ; 17.03. ; 14.04. ; 19.05. ; 16.06. Msza św. dla młodzieży klasy 7 i 8 i klasy 1 średniej oraz ich rodziców w III niedzielę miesiąca o g. 15 00 . Rozpoczęcie: 17.09. ; 15.10. ;19.11 ; 17.12 ; 14.01.2024 ; 18.02. ; 18.03. 15.04. ; 20.05. ; 17.06.

 

Katecheza dla MŁODZIEŻY SZKOŁY ŚREDNIEJ przed bierzmowaniem w każdy III piątek miesiąca o godz. 19.00. Terminy: 14.10. ; 18.11. ; 16.12 ; 13.01.2023; ; 17.02. ; 17.03. ; 14.04. ; 19.05. ; 16.06.

 

Do sakramentu bierzmowania, będzie dopuszczony każdy, kto uczestniczył w katechizacji w ciągu roku w szkole i otrzymał pozytywną opinię od katechety, oraz brał udział w spotkaniach w parafii w piątki i w niedziele, zaliczył pozytywnie egzamin z wiadomości religijnych, przystępuje do sakramentów świętych i bierze udział w niedzielnej mszy św.