W naszej rodzinie

Parafia w wymiarze duszpasterskim realizuje projekt odnowy według soborowej wizji Kościoła i nauczania  św. Jana Pawła II: Parafia to wspólnota wspólnot zjednoczona wokół Chrystusa /Euchrystii/ pod przewodnictwem ks. Biskupa diecezjalnego, którego znakiem w parafii jest ks. proboszcz. Prowadzi duszpasterstwo planowane, i uwrażliwiające wiernych, by starali się  tworzyć wspólnoty w których obecny jest Chrystus. Każde przeżywane wydarzenie religijne, społeczne czy historyczno - patriotyczne ma nas prowadzić do doświadcdzenia bycia razem i tworzenia wspólnoty.