"Chwała bohaterom!" - DZIĘKUJEMY!!!

"Myśmy byli wierni zawsze Bogu i Ojczyźnie. Wiara w Boga to była cała nasza siła a krzyż był przewodnikiem..."

 LISTY

7 listopada 2015 w naszej parafii odbyła się uroczystość wmurowania kamieni węgielnych pod pomnikiem Niezłomnym – Ojczyzna. Współorganizatorem był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie. Dyrektor płk Krzysztof Trela i dyrektorzy zakładów karnych z małopolski przygotowali kamienie węgielne do pomnika z miejsc więzienia i kaźni Niezłomnych.

 

PR Michalczak
dominik galicki

 

Serdeczne podziękowania dla:

 • Służbie Więziennej za prowadzenie oprawę uroczystości i apel poległych
 • Pocztom sztandarowym (było ich aż 31)
  • Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Szkół
  • Solidarności
  • Kombatanckim
 • Grupie Rekonstrukcyjnej
 • Przedstawicielom Obrony Terytorialnej
 • Przedstawicielom Żołnierzy Niezłomnych - Wyklętych oraz czlonkom ich rodzin
 • Przedstawicielom władz samorządowych
  • Wójtowi Gminy Raciechowice p. Markowi Gabzdylowi
  • Wójtowi Gminy Liszki p. Pawłowi Misiowi
 • Dyrektorom szkól z terenu gmin Liszki i Raciechoiwce
 • Młodzieży XIII LO w Krakwoie
 • Młodzieży Gimnazjum im. księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowa z p. dyrektor Moniką Duchnik
  • Dziękujemy gorąco za przygotowanie apelu o Żołnierzach Niezłomnych młodzieży
   i p. Aleksandrze Kameckiej
 • Młodzieży z Gruszowa
 • Chórowi parafialnemu "Wspólnota" z Morawicy za piękną oprawę muzyczną uroczystości

  Ponadto dziękujemy za obecność:

 • Dyrektorowi Muzeum Archeologicznego z Krakowa – dr Jackowi Górskiemu
 • Dyrektorowi Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem w Lublinie” – p. Barbarze Oratowskiej
 • Prezesowi Portu Lotniczego panu Janowi Pamule
 • Przedstawicielowi Komendanta Służby Granicznej - Balice
 • Panu posłowi Andrzejowi Adamczykowi
 • Obecnym kapłanom duszpasterzom  ludzi pracy z ks. infułatem Franciszkiem Kołaczem

 • Księżom z dekanatu z księdzem vice dziekanem Stanisławem Święciakiem
 • Przedstawicielowi Biskupa Polowego ks. Kanclerzowi dr Janowi Dohnalikowi

   Dziękujemy za obecnoc państwu Janinie i Janowi Duda

    Ponadto gorąco dziękujemy parafianom za nieocenioną pomoc w przygotwaniach uroczystości. Serdecznie dziękujemy za ofiarowany czas i poświęcenie. Dziękujemy za upieczenie ciast i wszelką pomoc.