25 kwietnia - Święto św. Marka

włącz . Opublikowano w Strona Główna.

MAREK EWANGELISTA

Dzisiaj w liturgii obchodzimy święto św. Marka Ewangelisty i Apostoła. Jest patronem: aptekarzy, garbarzy, hodowców, malarzy, notariuszy, optyków, przez Jego wstawiennictwo prosimy o opiekę podczas burz i gradobicia, deszczy, suszy. Jest patronem dobrej śmierci, pisarzy, robotników budowlanych, sekretarek, tłumaczy, Wenecji.

Św. Marek to autor najkrótszej Ewangelii. Wiadomo na pewno, że urodził się i mieszkał w Jerozolimie w czasach Jezusa. Jego matka, imieniem Maria była być może właścicielką ogrodu Getsemani (Ogrodu Oliwnego, w którym przebywał Jezus z Apostołami w wieczór przed Męką). Być może należał do niej Wieczernik – miejsce Ostatniej Wieczerzy. Kuzynem Marka był św. Barnaba, późniejszy towarzysza podróży apostolskich św. Pawła. Marka wymienia się w Dziejach i Listach Apostolskich łącznie lub wymiennie pod dwoma imionami: hebrajskim Jan i rzymskim Marek. Nie jest wykluczone, że poznał Jezusa osobiście, na pewno dobrze znał św. Piotra, którego gościł po uwolnieniu go z jerozolimskiego więzienia i który najprawdopodobniej go ochrzcił.

            W pierwszą podróż apostolską na Cypr św. Marek wyruszył razem z Pawłem i Barnabą, jednak Jego przypuszczalny konflikt z Pawłem spowodował Jego powrót do Jerozolimy.

W drugą podróż misyjną pojechał tylko ze świętym Barnabą. Wiadomo też, że Marek przebywał w Rzymie podczas pobytu tam apostołów Piotra, którego był tłumaczem i tam pod wpływem jego relacji napisał swoją Ewangelię. Dalsze losy Marka znane są dzięki tradycji i różnym przekazom. Być może zmarł śmiercią naturalną.

Według innych przekazów, po śmierci apostołów Piotra i Pawła udał się do Akwilei a potem Aleksandrii, gdzie został biskupem pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Tam też poniósł śmierć męczeńską. Jego ciało zostało zabalsamowane przez wiernych. W IX wieku kupcy z Wenecji przywieźli relikwie i w miejscu ich złożenia wybudowali bazylikę pod jego wezwaniem.